สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

toyota

วันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบกันคะ คราวนี้เป็นงานที่หลายคนมองหาอยู่ คืองานของ บริษัท โตโยต้า โดยบริษัทโตโยต้า ประกาศ สมัครงาน กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตำแหน่ง Engineer Japanese Interpreter (Permanent Staff) Safety Officer / Environmental Officer ผู้ที่มองหา โตโยต้า สมัครงาน 2555 หรือหาข้อมูล โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555 อยู่ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่เลยคะ

 

 

 

สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

1. ตำแหน่ง Engineer (Samrong Plant/Banpho Plant/Gateway Plant)
คุณสมบัติพื้นฐาน โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555
ประเภทของงาน : งานประจำ
เพศ : ชาย/หญิง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การผลิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ : จังหวัดสมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555
สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555
2. ตำแหน่ง Japanese Interpreter (Permanent Staff)
คุณสมบัติพื้นฐาน 
สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2555
ประเภทของงาน : งานประจำ
เพศ : ชาย/หญิง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
สาขา : ภาษา
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
สถานที่ : จังหวัดฉะเชิงเทรา สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555

3. ตำแหน่ง Plant Officer (Banpho Plant/Gateway Plant)
คุณสมบัติพื้นฐาน 
โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555
ประเภทของงาน : งานประจำ
เพศ : ชาย/หญิง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : เศรษฐศาสตร์
สถานที่ : จังหวัดสมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555
4. ตำแหน่ง Safety Officer / Environmental Officer
คุณสมบัติพื้นฐาน 
โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555
ประเภทของงาน : งานประจำ
เพศ : ชาย/หญิง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : สุขภาพและ ความปลอดภัยในการทำงาน
สถานที่ : จังหวัดสมุทรปราการ สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555
5. ตำแหน่ง Reception (Banpho & Gateway Plant) – Contract 1 year
คุณสมบัติพื้นฐาน 
สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2555
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
เพศ : หญิง
การศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ :จังหวัดฉะเชิงเทรา สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555
คำชี้แจง: สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555
1. ให้ผู้สมัครส่ง E-mail สมัครเพียงครั้งเดียว (E-mail เดียว) โดยสามารถระบุตำแหน่งที่สนใจได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง
2. ให้ผู้สมัครตรวจสอบ Qualification ของตำแหน่งนั้นๆ รวมทั้งพิจารณาถึงความสนใจของตัวผู้สมัครเองก่อนทำการสมัคร
3. โปรดแนบไฟล์เป็น .doc หรือ .pdf (ขอความร่วมมืองดแนบไฟล์นามสกุล .docx) สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555
วิธีการสมัคร สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555
ให้ผู้สมัครส่ง E-mail มาที่ ntianpai@toyota.co.th สมัครงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า สมัครงาน 2555 โตโยต้า รับสมัครงาน 2012 โตโยต้า รับสมัคร 2555

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply